Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Helsingevatten AB arbetar med en totalsanering av VA längs Ängeslundsvägen i Arbrå. Detta arbete kommer pågå fram till sommaren 2019. Där efter kommer Gatuenheten att lägga om gatan med ny asfalt.

När sker arbetet?

Beläggningsarbetet kommer utföras någon gång under sensommaren/hösten 2019.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar angående detta projekt? Då är du välkommen att kontakta oss via mejl: gatuenheten@bollnas.se