Under sommaren kommer det anläggas en gång- och cykelpassage på Månskärevägen. Arbetet beräknas bli färdigt under sommaren 2018.

Gång- och cykelvägen som går igenom övre Brånan till Hälsinge IP trafikeras dagligen av många oskyddade trafikanter. En passage kommer göra det tryggt och säkert för dessa trafikanter att ta sig över gatan då hastigheten på motorfordon kommer sänkas.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar angående detta projekt? Då är du välkommen att kontakta oss via mejl: gatuenheten@bollnas.se