Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Helsingevatten AB´s arbete med att sanera VA-ledningarna i gatan blev färdigt 2017. I sommar kommer Gatuenheten riva befintlig asfalt och byta bärlager innan hela gatan får ny beläggning.

Arbetet beräknas vara färdigt under hösten 2018.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar angående detta projekt? Då är du välkommen att kontakta oss via mejl: gatuenheten@bollnas.se