I år kommer Helsingevatten AB att sanera VA-ledningarna i gatan. När detta arbete är färdigt kommer Gatuenheten att riva asfalten och byta bärlager i gatan. Gatan kommer efter detta få ny beläggning.

Arbetet beräknas bli helt färdigt under 2018.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar angående detta projekt? Då är du välkommen att kontakta oss via mejl: gatuenheten@bollnas.se