Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

2017 påbörjades arbetet med Hantverkargatan i Bollnäs. Gatuenheten grävde ner en stor trumma för avvattning. Detta för att allt vatten från andra sidan väg 50 inte ska hamna i "sumpmarken" bakom industrierna i området. Det grävdes också ner en avvattningsledning efter hela Hantverkargatan.

Det visade sig att det låg mycket lera och byggrester i gatan så det togs bort och byttes ut mot nytt material.

Vad ska göras?

- Gatan kommer få nytt bärlager (asfalt).

- Nya parkeringsplatser kommer anläggas längs gatan. Dessa parkeringsplatser kommer bli avsedda för buss och lastbilsekipage.

- Gatan kommer att smalnas av en aning för att på detta sätt få ner hastigheten på fordon.

När?

Arbetet kommer starta så fort tjälen går ur backen och beräknas bli helt färdigt under hösten 2018.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar angående detta projekt? Då är du välkommen att kontakta oss via mejl: gatuenheten@bollnas.se