Under sensommaren/hösten kommer arbetet med Minkvägen att påbörjas.

Helsingevatten kommer att byta dagvattenledningar och brunnar och Gatuenheten kommer att skifta ur gatan.

Gatan kommer färdigställas med ny beläggning under 2021.

 

Kontakt

Har du frågor eller funderingar angående detta projekt? Du är välkommen att komma med frågor eller synpunkter till oss via  https://minasidor.bollnas.se/