Gatuenhetens stora projekt med Storgatan i Arbrå är i full gång. Projektet är indelat i tre etapper - Norra, södra och mellersta.

Norra etappen beräknas vara klar 2020 och 2022 beräknas samtliga etapper vara färdigställda.

Vad ska vi göra?

En ny gång-, och-cykelbana kommer byggas efter hela gatan. Belysningen kommer bytas ut samt byta sida på gatan.

Vi kommer att lägga ny beläggning på hela sträckan .

Helsinge Vatten kommer passa på att byta ut alla stammar för vatten och avlopp.

Frågor?

Har du frågor eller funderingar angående detta projekt? Du är välkommen att komma in med frågor eller synpunkter via  https://minasidor.bollnas.se/