Bollnäs kommuns arbete med Nyhedsbacken är i full gång.

Skanska är den entreprenör som bygger och arbetet beräknas vara färdigt hösten 2020.

Vad ska göras?

- En ny gång-, och-cykelväg kommer byggas från cirkulationsplatsen Björkhamregatan/Sjukhusvägen till gångtunneln i områdets västra del

- En ny infart till området byggs i områdets västra del

- En ny trafiksäker på-och avlämningslösning till skolan kommer byggas

- Nya parkeringsplatser kommer byggas på hela området

- Ny belysning efter hela den nya gång-, och cykelvägen, efter Sjukhusvägen samt på parkeringsplatserna kommer att sättas upp.

- Två ny busshållplatser kommer byggas i anslutning till gångtunneln i områdets västra del

Frågor?

Har du frågor eller funderingar angående detta projekt? Du är välkommen att komma in med dina frågor eller synpunkter via  https://minasidor.bollnas.se/