Efter det att Hälsingevattens arbete i Ängeslundsvägen är färdigt så är det dags för Bollnäs kommun att justera och belägga gatan.

Skanska är entreprenören som arbetar med detta och arbetet beräknas vara färdigt på försommaren 2020.

frågor?

Har du frågor eller funderingar angående detta projekt? Du är välkommen att komma in med frågor eller synpunkter via  https://minasidor.bollnas.se/