Entreprenören Skanska har fräst bort den gamla beläggningen på Postgränd och ska nu asfaltera nytt.

Detta arbete kommer utföras under försommaren 2020.

Frågor?

Har du frågor eller funderingar angående detta projekt? Du är välkommen att komma med frågor eller synpunkter via  https://minasidor.bollnas.se/