Bollnäs kommun kommer bygga en ny gång,-och- cykelväg på Hedhamre. Den kommer anläggas norr om husen på Hedhamregatan 2-12 och gå mellan Björkhamregatan och Kärleksstigen. Skanska är entreprenören som kommer utföra detta arbete.

Helsingevatten kommer i samband med detta arbete byta vattenledningar i området.

Schaktarbetet beräknas bli färdigt under hösten 2020. Beläggningen kommer att slutföras under 2021.

Frågor?

Har du frågor eller funderingar angående detta projekt? Du är välkommen att komma in med frågor eller synpunkter via  https://minasidor.bollnas.se/