Arbetet med Virvelvägen har kommit in i slutfasen. 

Nu återstår det bara asfaltering innan gatan är helt färdig.

När sker arbetet?

Beläggningsarbetet kommer utföras någon gång under försommaren 2019.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar angående detta projekt? Då är du välkommen att kontakta oss via mejl: gatuenheten@bollnas.se