Arbetet på Norra Kilaforsvägen vid Mobackes trädgårdscenter förra sommaren är färdigt. I år fortsätter arbetet på gatans södra del mellan Mejerivägen och Anneforsvägen.

Vad ska göras?

- Gatan kommer få ny beläggning

- En ny gång- och cykelväg kommer anläggas på gatans västra del med en trevlig rekreationsplats mittemot gamla mejeriet. Gång- och cykelvägen kommer gå från busshållplatsen och vidare norrut mot Mobackes.

- Ny belysning längsmed hela sträckan

När sker arbetet?

Arbetet kommer påbörjas under försommaren och beräknas bli klart under hösten 2018.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar angående detta projekt? Då är du välkommen att kontakta oss via mejl: gatuenheten@bollnas.se