Många upplever att det finns för få parkeringsplatser centralt i Bollnäs. Vi kommer på grund av detta tillskapa ett 30-tal nya kantstensparkeringar på Nygatan i höjd med Polishuset.

Denna förändring kommer innebära att gatan känns trängre och med detta förhoppningsvis även att sänka hastigheten på motorfordon som kör på Nygatan. Så trafiksäkerhetsmässigt kommer detta även innebära en stor förbättring och öka tryggheten för oskyddade trafikanter.

När sker arbetet?

Arbetet med parkeringsplatserna kommer påbörjas under försommaren och beräknas bli färdigt under sommaren 2018.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar angående detta projekt? Då är du välkommen att kontakta oss via mejl: gatuenheten@bollnas.se