Under sommaren kommer parkeringen vid Kilbergsskolan (Smedjevägen) att få en asfaltstopp och därmed bli helt färdigställd.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar angående detta projekt? Då är du välkommen att kontakta oss via mejl: gatuenheten@bollnas.se