Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Fordon som står uppställda under lång tid eller som har parkerats trafikfarligt eller hindrande får flyttas av kommunen.

Kort eller lång flytt?

- Står ett fordon uppställt trafikfarligt eller hindrande görs en kort flytt. En grön lapp fästs på fordonet som flyttats till en lämplig plats i omedelbar närhet till ursprungsplatsen. Registrerad ägare av fordonet blir underrättad via post.

- Är ett fordon långtidsuppställt så kontaktas registrerad fordonsägare. Har - trots uppmaning om att flytta fordonet - fordonsägaren ej flyttat sitt fordon så görs det en lång flytt till kommunens uppställningsplats.

- Bedöms det uppställda fordonet vara ett fordonsvrak så fraktas det omedelbart till bilskroten. Registrerad ägare får besked via post om flytten.

Lagen om flyttning av fordon i vissa fall

Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall

Hur får jag tillbaka mitt flyttade fordon?

Om kommunen flyttat ditt fordon så måste du inom 90 dagar hämta ut det. Har inte fordonet hämtats ut inom 90 dagar från flyttdatumet så tillfaller det kommunen. Har ditt fordon bedömts som ett fordonsvrak så tillfaller det kommunen direkt.

Kostnad

Har ditt fordon blivit flyttat så får du som registrerad fordonsägare stå för kostnaderna av bortforslingen. Har ditt fordon flyttats till kommunens särskilda uppställningsplats kommer du debiteras för uppställningen med en taxa per dygn.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar? Eller har ditt fordon flyttats av kommunen? Då är du välkommen att kontakta Gatuenheten via https://minasidor.bollnas.se/

Dela på Facebook