Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

E20-1.png

 

 

 

 

 

I centrala Bollnäs finns det en parkeringsförbudszon. Det innebär att när du passerar vägmärket E20 så får du inte parkera ditt fordon på andra platser än uppmärkta parkeringsplatser. 

E21-1.png

 

 

 

 

 

Detta gäller ända tills du åker ut ur parkeringsförbudszonen, med andra ord tills du passerar vägmärket E21. Nu gäller återigen de generella bestämmelserna om stannande och parkering.

Karta P-förbudszon

Dela på Facebook