Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Patientförsäkring
Om du drabbas av en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen (1996:799). Det kan avse skador som uppkommer inom sjukvård i t.ex. de särskilda boendena, vid elevhälsans medicinska- och psykologiska insatser, hemsjukvård eller vid ungdoms- eller alkoholmottagningar.

Patientförsäkringen ersätter fysiska och psykiska skador som orsakats av undersökning, vård och behandling, oriktiga diagnoser, fel hos eller felaktig hantering av medicinska produkter och sjukvårdsutrustning, smittämnen som överförs i samband med vården, olycksfall som inträffar i samband med vården eller oriktig hantering av läkemedel.

Skadeanmälan
Om du råkar ut för en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård och vill kräva ekonomisk ersättning från patientförsäkringen måste du göra en skriftlig skadeanmälan. I denna skadeanmälan är det viktigt att du uppger följande:

- Vilken skada du drabbats av

- Orsaken till skadan

- Av vilken anledning du anser att den aktuella vårdenheten är ansvarig för skadan

- För vad du kräver ersättning samt vilket belopp du vill ha i ersättning

Din skadeanmälan ska skickas till:

Protector Försäkring

Försäkringsnummer: 1046066-1.1

Kontaktuppgifter vid skadeanmälan:

Protector Försäkring
Skador FE 50340
832 82 Östersund

Tel: 08-410 637 00

Epost: skador@protectorforsakring.se

Skadeanmälan kan göras via Protectors hemsida www.protectorforsakring.se

Om den skadelidande inte är nöjd med försäkringsbolagets bedömning, kan denne begära ett yttrande från Patientskadenämnden.