Annamaria Björklin
Bibliotekschef (programverksamhet)
Telefon 0278 - 251 33
annamaria.bjorklin@bollnas.se

Lena Björklin
Biblioteksassistent (IT- och systemansvar)
Telefon 0278 - 253 15
lena.bjorklin@bollnas.se

Sofia Eliasson
Bibliotekarie (ungdomsansvar, programverksamhet)
Telefon: 0278 - 253 21
sofia.eliasson@bollnas.se

Michael Ericsson
Biblioteksassistent (Legimus, Boken kommer)
Telefon 0278 - 256 63
michael.eriksson@bollnas.se

Anette Helgesson
Bibliotekarie  (Skaparbibblan)
Telefon 0278 - 253 14
anette.helgesson@bollnas.se 

Ingrid Larsson
Biblioteksassistent
Telefon 0278 - 253 07
ingrid.larsson@bollnas.se

Avan Rahim
Bibliotekarie (facklitteratur, fjärrlån)
Telefon 0278 - 256 77
avan.rahim@bollnas.se

Emelie Thelin
Biblioteksassistent
Telefon
emelie.thelin@bollnas.se

Josefine Tysklind
Barnbibliotekarie (barnlitteratur, barnvisningar)
Telefon 0278 - 255 27
josefine.tysklind@bollnas.se

Bollnäs bibliotek

Postadress:
Odengatan 17 B
821 80 Bollnäs

Besöks- och godsadress:
Odengatan 17 B
821 43 Bollnäs

Skicka e-post
0278 - 251 31