Första utbildningsdagen 2015-01-16.

Göran Fjellströms presentation

 

Andra utbildningsdagen 2015-02-11.

Roger Fälts presentation

Workshop 1 - "relationer och roller"

 

Tredje utbildningsdagen 2015-02-25.

Josefine Johanssons presentation

Inga Malms presentation

Workshop 2 - "medborgaren"

Josefine Jonsson
kommunsekreterare

Skicka e-post
0278-253 45