Praktikant idag – medarbetare i morgon?

Elever ska erbjudas minst tio dagars obligatorisk prao (praktisk arbetslivsorientering) från och med årskurs 8. Eleverna i de kommunala skolorna kommer att ha prao fem dagar i årskurs 8 och fem dagar i årskurs 9.

Prao är en del av samverkan med arbetslivet, arbetsförlagt lärande, och tanken är att eleverna ska få se arbetsplatser och yrken man inte tänkt på eller känt till och som de kan använda sig av inför sitt kommande val av utbildning och yrke.

Syftet med prao är att

  • öka elevernas kunskap om arbetslivet, dess krav och möjligheter
  • underlätta elevernas studie- och yrkesval
  • bidra till ökad självkännedom och självinsikt samt kanske också upptäcka nya intressen och talanger
  • se om elevernas egna funderingar om yrken och arbetsliv stämmer överens med verkligheten.

Hos Skolverket kan du läsa mer om prao 

Praoveckor för årskurs 9 höstterminen 2021

Alirskolan – 48 och 49
Arbråskolan – 46 
Kilaforsskolan – 47

Praoveckor för årskurs 8 vårterminen 2022

Alirskolan – 12 och 13
Arbråskolan – 14
Kilaforsskolan – 8