Bilder och foton får användas för journalistisk publicering. Om det saknas bild på en person eller om du har några frågor kan du kontakta Kommunikation och Media.

Alla foton är fria för publicering, ange att bilderna kommer från Bollnäs kommun

 

Anders Johansson
Kommunchef


Anders Johansson
Kommunchef


Bo Wallbäcks
Biträdande kommunchef


Bo Wallbäcks
Biträdande kommunchef


Anders Aune
Förvaltningschef
Teknik-, service- och fritidsförvaltningen


Anders Aune
Förvaltningschef
Teknik-, service- och fritidsförvaltningen


Kajsa Mellner
Förvaltningschef
Barn- och utbildningsförvaltningen


Kajsa Mellner
Förvaltningschef
Barn- och utbildningsförvaltningen


Tina Mansson Söderlund
Förvaltningschef
Socialförvaltningan


Tina Mansson Söderlund
Förvaltningschef
Socialförvaltningen


Kjell Petersson
Förvaltningschef
Samhällsbyggnadskontoret


Kjell Petersson
Förvaltningschef
Samhällsbyggnadskontoret


Åsa Myhrberg
Ekonomichef


Åsa Myhrberg
Ekonomichef


Roger Fält
Personalchef


Roger Fält
Personalchef