Att journalister kan granska politiska beslut och verksamheter i kommunen är en viktig del av den svenska demokratin.

Kommunikationen från Bollnäs kommun ska präglas av tillgänglighet, öppenhet och saklighet. Kommunen strävar efter att ge rätt information vid rätt tidpunkt utifrån behov.

På webbplatsen publicerar vi nyheter om våra olika verksamheter. Vi publicerar inte pressmeddelanden på webbplatsen.

Har kommunen en presstalesperson?

​Nej, i Bollnäs kommun finns ingen utpekad presstalesperson. Oftast är det närmast berörda chef som kan uttala sig. Kommunens anställda och förtroendevalda talar med media inom sitt ansvarsområde. Om du inte vet vem du ska vända dig till kan du kontakta kommunikationsenheten.
E-post: kommunikation@bollnas.se

Kommunikationschef
Mark Boustedt
mark.boustedt@bollnas.se

Kommunikatörer
Johanna Svensson
johanna.svensson@bollnas.se
0278-257 58

Linda Åldal
linda.aldal@bollnas.se
0278-265 17