Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Projektsamordning

Inom Arbetsmarknadsenheten pågår ett ständigt utvecklingsarbete för att bidra till minskad arbetslöshet. Lokala, regionala och nationella initiativ till samarbeten tas för att underlätta för olika målgrupper att komma närmare arbetsmarknaden genom insatser som t.ex. rådgivning och vägledning, coachning, praktik och arbetsträning. Dessutom tillkommer möjligheter att delta i internationella projekt i syfte att lära mer, utveckla verksamheterna och utbyta lärdomar och erfarenheter.

Arbetsmarknadsenheten i Bollnäs är engagerad i ett antal samarbeten och utvecklingsprojekt, som syftar till att förbättra möjligheterna för personer som står utanför arbetsmarknaden att närma sig densamma. Utvecklingsprojekten ger också tillgång till inspiration och kompetensutveckling för personal samt ökad extern finansiering.

För att underlätta samordningen av de program och projekt som pågår eller ska startas har Arbetsmarknadsenheten avsatt särskilda resurser för projektsamordning.

Projektsamordnarens uppdrag varierar över tid, beroende på t.ex. initiativ från regeringen, utlysningar av projektmedel och utfallet av inlämnade projektansökningar.
Samordnaren ingår i enhetens ledningsgrupp och är direkt underställda verksamhetschefen för Arbetsmarknadsenheten.

Projektsamordnares uppgifter:
• Bevaka utvecklingsmöjligheter.
• Bevaka ”senaste nytt” i program av olika slag, till exempel EU: s projektutlysningar inom arbetsmarknads- och integrationsområdet.
• Informera ledningsgrupp om möjligheter som rör våra verksamheter.
• Delta i utformning av projektansökningar och rapporter.
• I olika omfattning medverka i projekt som vi genomför med till exempel förberedelser, projektstyrning, partnersökningar, administration, redovisning och uppföljning.
• Samverka med interna och externa partner, beroende på uppdragens innehåll.

Pågående uppdrag:

Erasmus + Kompetensutvecklingsprojekt för personal inom AME

Projektet ”Yrkesutbildning Europa” beviljades av Universitets- och Högskolerådet den 4 maj 2018. Det beviljade beloppet är 33 456 €. Pengarna ska användas för att ge personal inom AME möjlighet att ”jobbskugga” en kollega hos någon av de partner som vi har kontakt med i projektet. Att jobbskugga innebär att delta i arbetet under en vanlig arbetsvecka, att ta del av den utrikiske kollegans uppgifter, att se och att jämföra sina respektive verksamheter med värdorganisationens. Resultatet ska leda till inspiration som bidrar till utveckling av den egna verksamheten samt möjlighet till personlig utveckling för deltagaren. 20 personer kommer att få möjlighet att delta i programmet under de närmaste två åren.

Inom ramen för Erasmus + har AME och Bollnäs kommun även tagit emot tre kommunala tjänstemän och fyra lärlingar från den tyska delstaten Sachsen-Anhalt, Landkreis Börde. De var i Bollnäs en, respektive två veckor och fick en djupare inblick i hur kommunen arbetar med frågor som arbetsmarknad, integration, näringsliv- och utveckling samt personal- och rekrytering.

Projektsamordnare ansvarar för insatsen.

Projektperiod: 2018-09-03 - 2020-09-02.


ESF-projektet: eXtra stöd i Gävleborg

eXtra stöd i Bollnäs är ett av tio delprojekt i eXtra stöd i Gävleborg som finansieras via Europeiska socialfonden (ESF). Projektet är en del i Bollnäs kommuns integrationsstrategi gällande arbetsmarknadsinsatser. Samarbetspartners i Bollnäs är; Bollnäs kommun; Arbetsmarknadsenheten, Socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen. Målgruppen i det lokala projektet i Bollnäs är utrikesfödda kvinnor 25- 64 år som står långt ifrån arbetsmarknaden. Målsättningen är att deltagarna, genom individuellt stöd och lösningar, ska få ökad insikt om och närma sig arbetsmarknaden, få ökade kunskaper i svenska samt ökade möjligheter för praktik eller studier.

Emma Göllas är delprojektledare i Bollnäs.

Projektperiod: 2018 - 08-01 - 2020-06-30

Information: Mer information hittar du här

ESF-projektet: Omstart! i Gävleborg 

Omstart! i Bollnäs är ett av nio delprojekt i Omstart! i Gävleborg som finansieras via Europiska socialfonden (ESF). Samarbetspartners i Bollnäs kommun; Arbetsmarknadsenheten, Individ-och familjeomsorgen samt Försäkringskassan.
Målgrupp för delprojektet i Bollnäs är unga 15-24 år som uppbär ekonomiskt bistånd, omfattas av kommunala aktivitetsansvaret eller uppbär aktivitetsersättning. Målsättningen är att ta fram metoder och arbetsformer som hjälper unga 15-24 år som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete, till utbildning eller närmare arbetsmarknaden.

Åsa Brolin, enhetschef är delprojektledare i Bollnäs.

Projektperiod: 2019-06-01 – 2022-06-30

Information: Mer information hittar du här
 


Under fliken Genomförda uppdrag i vänsterspalten kan du läsa mer om uppdrag som är avslutade.

Projektsamordnare
Emma Göllas

Långgatan 26
821 43 Bollnäs

Skicka e-post
073-065 54 77