Projektsamordning

Inom Arbetsmarknadsenheten pågår ett ständigt utvecklingsarbete för att bidra till minskad arbetslöshet. Lokala, regionala och nationella initiativ till samarbeten tas för att underlätta för olika målgrupper att komma närmare arbetsmarknaden genom insatser som t.ex. rådgivning och vägledning, coachning, praktik och arbetsträning. Dessutom tillkommer möjligheter att delta i internationella projekt i syfte att lära mer, utveckla verksamheterna och utbyta lärdomar och erfarenheter.

Arbetsmarknadsenheten i Bollnäs är engagerad i ett antal samarbeten och utvecklingsprojekt, som syftar till att förbättra möjligheterna för personer som står utanför arbetsmarknaden att närma sig densamma. Utvecklingsprojekten ger också tillgång till inspiration och kompetensutveckling för personal samt ökad extern finansiering.

För att underlätta samordningen av de program och projekt som pågår eller ska startas har Arbetsmarknadsenheten avsatt särskilda resurser för projektsamordning.

Projektsamordnarens uppdrag varierar över tid, beroende på t.ex. initiativ från regeringen, utlysningar av projektmedel och utfallet av inlämnade projektansökningar.
Samordnaren ingår i enhetens ledningsgrupp och är direkt underställda verksamhetschefen för Arbetsmarknadsenheten.

Projektsamordnares uppgifter:
• Bevaka utvecklingsmöjligheter.
• Bevaka ”senaste nytt” i program av olika slag, till exempel EU: s projektutlysningar inom arbetsmarknads- och integrationsområdet.
• Informera ledningsgrupp om möjligheter som rör våra verksamheter.
• Delta i utformning av projektansökningar och rapporter.
• I olika omfattning medverka i projekt som vi genomför med till exempel förberedelser, projektstyrning, partnersökningar, administration, redovisning och uppföljning.
• Samverka med interna och externa partner, beroende på uppdragens innehåll.

Pågående uppdrag:

Erasmus + Kompetensutvecklingsprojekt för personal inom AME

Projektet ”Yrkesutbildning Europa” beviljades av Universitets- och Högskolerådet den 4 maj 2018. Det beviljade beloppet är 33 456 €. Pengarna ska användas för att ge personal inom AME möjlighet att ”jobbskugga” en kollega hos någon av de partner som vi har kontakt med i projektet. Att jobbskugga innebär att delta i arbetet under en vanlig arbetsvecka, att ta del av den utrikiske kollegans uppgifter, att se och att jämföra sina respektive verksamheter med värdorganisationens. Resultatet ska leda till inspiration som bidrar till utveckling av den egna verksamheten samt möjlighet till personlig utveckling för deltagaren. 20 personer kommer att få möjlighet att delta i programmet under de närmaste två åren.

Under hösten 2018 har totalt sex personal från AME gjort studiebesök inom Erasmus + programmet. Två personer från AME har besökt Wales Council For Voluntary Action i Cardiff, Wales. Fokus låg på att jobbskugga kollegor som arbetar med den tredje sektorn och Arbetsintegrerade Sociala Företag. Två personer har besökt Landkreis Börde i den tyska delstaten Sachsen-Anhalt och ytterligare två har jobbskuggat kollegor på Heziketa Teknikoko Elkartea, i Baskien, Spanien.

Inom ramen för Erasmus + har AME och Bollnäs kommun även tagit emot tre kommunala tjänstemän och fyra lärlingar från den tyska delstaten Sachsen-Anhalt, Landkreis Börde. De var i Bollnäs en , respektive två veckor och fick en djupare inblick i hur kommunen arbetar med frågor som arbetsmarknad, integration, näringsliv- och utveckling samt personal- och rekrytering.

Projektsamordnare ansvarar för insatsen.

Projektperiod: 2018-09-03 - 2020-09-02.


ESF-projektet: eXtra stöd i Gävleborg

eXtra stöd i Bollnäs är ett av tio delprojekt i eXtra stöd i Gävleborg som finansieras via Europeiska socialfonden (ESF). Projektet är en del i Bollnäs kommuns integrationsstrategi gällande arbetsmarknadsinsatser. Samarbetspartners i Bollnäs är; Bollnäs kommun; Arbetsmarknadsenheten, Socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen. Målgruppen i det lokala projektet i Bollnäs är utrikesfödda kvinnor 25- 64 år som står långt ifrån arbetsmarknaden. Målsättningen är att deltagarna, genom individuellt stöd och lösningar, ska få ökad insikt om och närma sig arbetsmarknaden, få ökade kunskaper i svenska samt ökade möjligheter för praktik eller studier.

Emma Göllas är delprojektledare i Bollnäs.

Projektperiod: 2018 - 08-01 - 2020-06-30

Information: Mer information hittar du här
 


 

Genomförda uppdrag

Nordplus Vuxen, Studiebesök till  Flekkefjord, vår vänort i Norge

Projektet "Bollnäs- Flekkefjord" beviljades av Nordplus Programkommitté den 2 maj 2018. Det beviljade beloppet är 3 425 € vilka ska användas till att utveckla kontakterna med Bollnäs kommuns norska vänort Flekkefjord. Besök till Flekkefjord genomfördes under första veckan in september 2018.

Bollnäs kommun tog emot Internationellt studiebesök från Sydafrika
I slutet av april besöktes Bollnäs av Reginald Nyawo och Happiness Sibiya från Sydafrika. På programmet stod dels en presentation av Bollnäs kommun, som gjordes av Kommunfullmäktiges ordförande Stefan Permickels, dels studiebesök hos olika verksamheter inom Arbetsmarknadsenheten. Näringslivskontoret presenterade sin modell för starta-eget utbildning för utrikesfödda och Alirskolan besöktes.

Den kulturella delen av besöket bestod bl. a av besök i Kulturkvarteret, besök på Hälsingegården Gästgivars och middag på Orbaden.

Syftet med den här typen av besök är att bekämpa fattigdom i alla dess former. Programmen vänder sig till beslutsfattare och tjänstepersoner i utvecklingsländer. Kärnan i utbildningarna (av vilka studiebesök är en del) är att deltagarna får ta del av svenska spetskompetenser, erfarenheter och arbetsmodeller inom lokal demokratiutveckling. Målet är också skapa långsiktiga nätverk och partnerskap mellan utvecklingsländerna och mellan deltagarna och svenska aktörer.

Projektsamordnarna arbetar vidare tillsammans med Kommunstyrelseförvaltningen för att eventuellt ta ett nästa steg i att utveckla Kommunala partnerskap med ett utvecklingsland.
Något beslut om detta är dock ännu inte fattat.

Läs mer här

 

 

Under fliken Genomförda uppdrag i vänsterspalten kan du läsa mer om uppdrag som är avslutade.

Projektsamordnare
Emma Göllas

Långgatan 26
821 43 Bollnäs

Skicka e-post
073-065 54 77