Ängslunda-ext

 

Säkra besök
Trots att vi inte har  besöksförbud vid äldreboenden i Bollnäs, så har vi tagit fram rekommendationer för dig som vill besöka våra boenden. Det för att besöken ska kunna ske på ett säkert sätt för att skydda våra brukare mot att insjukna i covid-19.

Det här gäller för dig som besökare:

  • Stanna hemma om du upplever symptom som kan vara covid-19.
  • Ha god handhygien inför, under och efter besök. Vi tillhandahåller handsprit.
  • Tänk på distansering och att hålla avstånd

I första hand rekommenderar vi besök utomhus. Vid besök inomhus tillhandahåller vi särskilda lokaler med avskiljande plexiglas.
Alla besök ska vara tidsbokade och vi behöver namn på besökarna. Det är för att vi ska ha möjlighet till smittspårning om någon brukare konstateras ha covid-19.
Om du som besökare insisterar på att besöket ska ske i din anhörigas lägenhet behöver det göras en riskanalys av enhetschef eller sjuksköterska. Riskanalysen görs bland annat för att säkra att antalet besökare inte är för många i förhållande till lägenhetens storlek, för att säkerställa att det går att hålla tillräckliga avstånd.
Besök i allmänna utrymmen rekommenderas inte eftersom det där är svårt att hålla avstånd.
Vid eventuella utbrott av covid-19 kan dessa besöksrutiner komma att ändras.

Läs mer om covid-19

 

Boendemiljö
Ängslunda består av 49 boendeplatser och  16 platser för korttidsvistelse / återkommande korttidsvistelse, fördelat på fyra avdelningar. Bollnäs Bostäder äger och ansvarar för underhåll och skötsel av huset. Ängslunda har även Sinnenas trädgård, boulebana, minispa/bastu och gym som alla kan besöka. 

 

Värdegrund
För äldreomsorgen i Bollnäs  är det viktigt att arbeta med utgångspunkt från den värdegrund som regleras i Socialtjänstlagen och som säger att " Socialtjänstens verksamhet, som rör omsorg om äldre, ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande". Om du vill läsa mer om värdegrunden inom äldreomsorgen i Bollnäs , klicka här: mer om värdegrund

 

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?
Socialstyrelsen har gjort en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvalitén i äldreboenden 2020.För att läsa resultatet för Ängslunda kan du klicka här: pdfÄngslunda

 

Informations/aktivitetsteam
De personer som ingår i detta team ansvarar för planering av aktiviteter och underhållning. De tar dessutom gärna emot studiebesök samt åker ut och informerar om vår verksamhet.Har ni frågor ring Cecilia Klang: 0278-254 17 eller skicka e-post till cecilia.klang@bollnas.se

Vid intresse av att erbjuda underhållning - ta kontakt med rehabpersonalen på telefon: 072- 707 67 84 eller e-post: angslunda@bollnas.se


Synpunkter 
Vårt mål är att du skall känna dig nöjd med den omvårdnad och service vi tillhandahåller.Vi uppskattar att du hör av dig med synpunkter kring vår verksamhet. Du kan prata direkt med omvårdnadspersonalen eller enhetschefen. Du kan också lämna synpunkt direkt här på hemsidan, klicka på Synpunkten (uppe till höger på denna sida)


Samverkan med anhöriga - anhörigråd
Inom Arbrå äldreomsorg finns  ett anhörigråd – det består av representanter för anhöriga i särskilt boende. Dessa träffas tre gånger per år tillsammans med Ängslundas enhetschefer. Vid dessa träffar diskuteras aktuella frågor inom våra verksamheter. Är du intresserad av att ingå i anhörigrådet? Eller har du något du tycker vi borde ta upp? Har du någon synpunkt vi bör diskutera?

Ring Anna Axberg: 0278-254 19  eller skicka e-post till: anna.axberg@bollnas.se

 

Händer på Ängslunda
För närvarande är samtliga aktiviteter inställda för att undvika smittspridning av Covid-19.

 

Måltider
På Ängslunda serveras det varje dag frukost, lunch, middag och mellanmål. 
Mellanmålen tillagas på respektive enhet. 
Till lunch finns det två alternativ att välja mellan.För den som behöver specialkost finns det givetvis att tillgå. Vegetariskt alternativ finns
Alla måltider serveras utifrån önskemål i gemensamt matrum eller i den egna lägenheten.


Hälso- och sjukvård
På Ängslunda finns tillgång till sjuksköterskor dygnet runt. Vardagar även sjukgymnast och arbetsterapeut. 
Läkare finns att tillgå från Arbrå Hälsocentral.

Sjuksköterskor Ängslunda:

Våning A och  våning A4  : 070-627 02 56

Våning B söder och våning D: 070-627 02 50

Våning C växelvård och våning B norr :  073-274 64 40

Våning C Korttids: 070-345 65 73

 


Service - vi kan erbjuda dig tillgång till: 

Frisör: Dam och herrklippning bokas via: bokadirekt.se

Fotvård: Tidsbeställning 070-343 85 88 Ulrika Wall

Minibutik: stängd tillvidare för att undvika smittspridning av Covid-19

 

Om du har behov av boende under tiden du besöker anhöriga på Ängslunda finns möjligheter att hyra vårt anhörigrum . Läs mer här: pdfAnhörigrum

 

Följ oss gärna på Facebook ”Ängslunda i Arbrå” för att se vad som händer hos oss!

 

Besöks- och postadress:

Arbrå äldreomsorg
Ängslunda
Hälsingegatan 43
821 61 Arbrå

E-post: angslunda@bollnas.se

 

Enhetschef: Cecilia Klang 
Telefon: 0278-254 17 
Våning D och våning A4

Enhetschef: Anna Axberg
Telefon: 0278-254 19
korttidsvistelse/ återkommande korttidsvistelse

Enhetschef: Åsa Andersson
Telefon: 0278-253 69
Våning A , våning B söder  och våning B norr

 

Telefon till:

 Reception: 0278-254 14

 Ängslunda A4: 0278-254 10

 Ängslunda A: 0278-254 09

Ängslunda B söder: 0278-254 11

Ängslunda B norr: 0278-251 35

Ängslunda våning C återkommande korttidsvistelse 0278- 254 12, telefontid 10.30-12.00 och 14.00-16.00.

Ängslunda våning C korttidsvistelse 072-203 17 35,  telefontid 10.30-12.00 och 14.00-16.00.

Ängslunda D: 0278- 254 13

  panorama-aldre

Ängslunda
Postadress:
Hälsingegatan 42
821 80 Bollnäs

Besöks- och godsadress:
Hälsingegatan 43
821 61 Arbrå

Reception: 0278-254 14