Ängslunda-ext

Boendemiljö
Ängslunda består av 49 boendeplatser och  16 platser för korttidsvistelse / återkommande korttidsvistelse, fördelat på fem enheter. Bollnäs Bostäder äger och ansvarar för underhåll och skötsel av huset. Ängslunda har även Sinnenas trädgård, boulebana, minispa/bastu och gym som alla kan besöka. 

 

Värdegrund
Vi inom Arbrå äldreomsorg arbetar för att du som brukare ska kunna känna trygghet och delaktighet. För oss är det viktigt att jobba med utgångspunkt från den värdegrund som regleras i Socialtjänstlagen och som säger att " Socialtjänstens verksamhet som rör omsorg om äldre, ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande" . Om du vill läsa mer om värdegrunden inom äldreomsorgen i Bollnäs , klicka här: mer om värdegrund

Det betyder att vi vill erbjuda:

  • insatser av god kvalité

  • ett gott bemötande av våra brukare och deras anhöriga

  • individanpassning och delaktighet i beslut och insatser

  • upplevelse av trygghet och meningsfullhet

Vi arbetar för att leva upp till detta bland annat genom att en utsedd kontaktman tillsammans med brukare skriver en genomförandeplan,  där du som brukare får möjlighet att påverka hur vardagen utformas utifrån de beviljade insatserna. Vi har en engagerad och professionell personalgrupp som erbjuder god omvårdnad och god service och som jobbar utifrån att ta tillvara brukarens förmågor i ett rehabiliterande arbetssätt

 

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?
Socialstyrelsen har gjort en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvalitén i äldreboenden 2019.För att läsa resultatet för Ängslunda kan du klicka här: pdfÄngslunda 

 

Informations/aktivitetsteam
De personer som ingår i detta team ansvarar för planering av aktiviteter och underhållning. De tar dessutom gärna emot studiebesök samt åker ut och informerar om vår verksamhet.Har ni frågor ring Cecilia Klang: 0278-254 17 eller skicka e-post till cecilia.klang@bollnas.se

Vid intresse av att erbjuda underhållning - ta kontakt med rehabpersonalen på telefon: 072- 707 67 84 eller e-post: angslunda@bollnas.se


Synpunkter 
Vårt mål är att du skall känna dig nöjd med den omvårdnad och service vi tillhandahåller.Vi uppskattar att du hör av dig med synpunkter kring vår verksamhet. Du kan prata direkt med omvårdnadspersonalen eller enhetschefen. Du kan också lämna synpunkt direkt här på hemsidan, klicka på Synpunkten (uppe till höger på denna sida)


Samverkan med anhöriga - anhörigråd
Inom Arbrå äldreomsorg finns  ett anhörigråd – det består av representanter för anhöriga i särskilt boende. Dessa träffas tre gånger per år tillsammans med Ängslundas enhetschefer. Vid dessa träffar diskuteras aktuella frågor inom våra verksamheter. Är du intresserad av att ingå i anhörigrådet? Eller har du något du tycker vi borde ta upp? Har du någon synpunkt vi bör diskutera?

Ring Anna Axberg: 0278-254 19  eller skicka e-post till: anna.axberg@bollnas.se

 

Händer på Ängslunda
Varje vecka ordnas olika aktiviter på Änglsunda. Läs program här:  pdfvecka 4
Under året anordnas aktiviteter och underhållning på Ängslunda. Program för vad som händer hittar du här: pdf Nöjeskalender 2020

 

Måltider
På Ängslunda serveras det varje dag frukost, lunch, middag och mellanmål. 
Mellanmålen tillagas på respektive enhet. 
Till lunch finns det två alternativ att välja mellan.För den som behöver specialkost finns det givetvis att tillgå. Vegetariskt alternativ finns
Alla måltider serveras utifrån önskemål i gemensamt matrum eller i den egna lägenheten.


Hälso- och sjukvård
På Ängslunda finns tillgång till sjuksköterskor dygnet runt. Vardagar även sjukgymnast och arbetsterapeut. 
Läkare finns att tillgå från Arbrå Hälsocentral.

Sjuksköterskor Ängslunda:

Våning A , våning A4 och våning B norr : 070-627 02 56

Våning B söder och våning D: 070-627 02 50

Våning C växelvård :  073-274 64 40

Våning C Korttids: 070-345 65 73

 


Service - vi kan erbjuda dig tillgång till: 

Frisör: Dam och herrklippning tidsbeställning i receptionen 0278-254 14 måndag-fredag

 Fotvård: Tidsbeställning 070-343 85 88 Ulrika Januseiwicz

 Minibutik: öppet dagligen 08.00-10.00 och 12.00-13:30. 

 

Om du har behov av boende under tiden du besöker anhöriga på Ängslunda finns möjligheter att hyra vårt anhörigrum . Läs mer här: pdfAnhörigrum

 

Besöks- och postadress:

Arbrå äldreomsorg
Ängslunda
Hälsingegatan 43
821 61 Arbrå

E-post: angslunda@bollnas.se

 

Enhetschef: Cecilia Klang 
Telefon: 0278-254 17 
Våning D

Enhetschef: Anna Axberg
Telefon: 0278-254 19
korttidsvistelse/ återkommande korttidsvistelse

Enhetschef: Åsa Andersson
Telefon: 0278-253 69
Våning A , våning A4 och våning B 

 

Telefon till:

 Reception: 0278-254 14

 Ängslunda A4: 0278-254 10

 Ängslunda A: 0278-254 09

Ängslunda B: 0278-254 11

 Ängslunda C: 0278-254 12

 Ängslunda D: 0278- 254 13

  panorama-aldre

Ängslunda
Postadress:
Hälsingegatan 42
821 80 Bollnäs

Besöks- och godsadress:
Hälsingegatan 43
821 61 Arbrå

Reception: 0278-254 14