Hällagården exteriör

 

Säkra besök
Trots att vi inte har  besöksförbud vid äldreboenden i Bollnäs, så har vi tagit fram rekommendationer för dig som vill besöka våra boenden. Det för att besöken ska kunna ske på ett säkert sätt för att skydda våra brukare mot att insjukna i covid-19.

Det här gäller för dig som besökare:

  • Stanna hemma om du upplever symptom som kan vara covid-19.
  • Ha god handhygien inför, under och efter besök. Vi tillhandahåller handsprit.
  • Tänk på distansering och att hålla avstånd

I första hand rekommenderar vi besök utomhus. Vid besök inomhus tillhandahåller vi särskilda lokaler med avskiljande plexiglas.
Alla besök ska vara tidsbokade och vi behöver namn på besökarna. Det är för att vi ska ha möjlighet till smittspårning om någon brukare konstateras ha covid-19.
Om du som besökare insisterar på att besöket ska ske i din anhörigas lägenhet behöver det göras en riskanalys av enhetschef eller sjuksköterska. Riskanalysen görs bland annat för att säkra att antalet besökare inte är för många i förhållande till lägenhetens storlek, för att säkerställa att det går att hålla tillräckliga avstånd.
Besök i allmänna utrymmen rekommenderas inte eftersom det där är svårt att hålla avstånd.
Vid eventuella utbrott av covid-19 kan dessa besöksrutiner komma att ändras.

Läs mer om covid-19

 

Boendemiljö
Hällagården består av 24 platser fördelade på tre enheter. Bollnäs bostäder äger och ansvarar för skötseln och underhållet av fastigheten. Det finns fyra hemtjänstgrupper i området.

 

Värdegrund
För äldreomsorgen i Bollnäs  är det viktigt att arbeta med utgångspunkt från den värdegrund som regleras i Socialtjänstlagen och som säger att " Socialtjänstens verksamhet, som rör omsorg om äldre, ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande". Om du vill läsa mer om värdegrunden inom äldreomsorgen i Bollnäs , klicka här: mer om värdegrund

 

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?
Socialstyrelsen har gjort en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvalitén i äldreboenden 2020. Då det var för få som svarat på Hällagården redovisas här det sammanställda resultatet för alla äldreboenden i Bollnäs kommun: pdfresultat särskilt boende Bollnäs

 

Synpunkter
Vårt mål är att du skall känna dig nöjd med den omvårdnad och service vi tillhandahåller.
Vi uppskattar att du hör av dig med synpunkter kring vår verksamhet. Du kan prata direkt med omvårdnadspersonalen eller enhetschefen. Du kan också lämna synpunkt direkt här på hemsidan, klicka på Synpunkten (uppe till höger på denna sida)

 

Samverkan med anhöriga
Förtroenderåd finns sedan länge inom Kilafors äldreomsorg. Några gånger om år träffas representanter från boende, personal, intresseorganisationer och diskuterar vad som är bra och mindre bra inom verksamheten. Om du vill veta mer om förtroenderådet kan du ringa till enhetschef Malin Lundmark på telefon 0278-254 36, eller e-posta malin.lundmark@bollnas.se

 

Måltider 
På grund av rådande omständigheter med risk för spridning av ”Coronavirus”, covid-19, håller Restaurang Solgläntan stängt tillsvidare. 

  

Hälso- och sjukvård
På Hällagården finns det tillgång till sjuksköterskor dygnet runt. På vardagar finns tillgång till arbetsterapeut och sjukgymnast. Läkare finns att tillgå från Kilafors hälsocentral.

Sjuksköterskor :
Våning  2 och våning 3  telefon 070-582 09 17
Våning 1  telefon 070-696 46 67

 

Kontaktuppgifter
Telefon till administration, vardagar 06:30-15:00 0278-254 29

Besöks- och postadress: 

Kilafors äldreomsorg
Hällagården
Hällagatan 32
823 30 Kilafors

Enhetschef särskilt boende:
Marie Norgren
Telefon: 0278-254 37

 

Telefon till gruppboende: 

Våning 1: 0278-254 23
Våning 2: 0278-254 24
Våning 3: 0278-254 25

 

panorama-aldre

Hällagården
Postadress:
Hällagatan 32
821 80 Bollnäs

Besöks- och godsadress:
Hällagatan 32
823 30 Kilafors

Enhetschef
Marie Norgren

Skicka e-post
0278-254 37