hamrelund001

   

Information
I oktober 2018 tog socialnämnden beslut om att äldreomsorgens särskilda boende på Hamrelund ska läggas ner. 
Arbetet pågår under 2019. Vid eventuella frågor kan man kontakta verksamhetschef Eva Lahenkorva eller enhetschef Åsa Dahlöf.


Kontakt: 
Verksamhetschef Eva Lahenkorva e-post: eva.lahenkorva@bollnas.se , telefon: 0278- 252 75
Enhetschef Åsa Dahlöf e-post: asa.dahlof@bollnas.se, telefon:  0278 – 256 50

  

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Socialstyrelsen har gjort en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvalitén i äldreboenden 2019. För att läsa resultatet för Hamrelund kan du klicka här: Hamrelund

  
Synpunkter

Vårt mål är att du skall känna dig nöjd med den omvårdnad och service vi tillhandahåller.
Vi uppskattar att du hör av dig med synpunkter kring vår verksamhet. Du kan prata direkt med omvårdnadspersonalen eller enhetschefen. Du kan också lämna synpunkt direkt här på hemsidan, klicka på Synpunkten (uppe till höger på denna sida)

  

Hälso och sjukvård

På varje enhet finns dagtid sjuksköterskor som ansvarar för hälso och sjukvård. Alla brukare som bor i särskilt boende har en omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Under kväll, natt och helg finns sjuksköterska tillgänglig i kommunen. Det finns även tillgång till arbetsterapeut och sjukgymnast på varje enhet.
Läkare kommer på planerad tid varje vecka.

Sjuksköterskor Hamrelund
Petra Kaltenbrunner telefon 0278-250 28
Malin Arnells telefon 0278-256 16

 
Telefon till receptionen, vardagar 0278-250 26

Besöks- och postadress:
Hamrelund
Hedhamregatan 1A
821 32 Bollnäs

Enhetschef
Åsa Dahlöf
Telefon: 0278 – 256 50


Telefon till:

Gruppboende 1: 0278-256 17
Gruppboende 2: 0278-256 32
Gruppboende 3: 0278-256 31
Gruppboende 4: 0278-250 30
Grupp 5:  0278-250 97
Natten: 0278-250 31 

 

panorama-aldre

Hamrelund
Postadress:
Hedhamregatan 1 A
821 80 Bollnäs

Besöks- och godsadress:
Hedhamregatan 1 A
821 32 Bollnäs

Enhetschef
Åsa Dahlöf

Skicka e-post
0278-256 50