hamrelund001

   

Information
I oktober 2018 tog socialnämnden beslut om att äldreomsorgens särskilda boende på Hamrelund ska läggas ner. 
Arbetet pågår under 2019. Vid eventuella frågor kan man kontakta verksamhetschef Eva Lahenkorva eller enhetschef Åsa Dahlöf.
Kontakt: 
Verksamhetschef Eva Lahenkorva e-post: eva.lahenkorva@bollnas.se , telefon: 0278- 252 75
Enhetschef Åsa Dahlöf e-post: asa.dahlof@bollnas.se, telefon:  0278 – 256 50

 

Boende miljö

Hamrelund består av 45 lägenheter fördelat på fem enheter. Det är fyra gruppboenden med gemensamhetsutrymmen och 17 separata lägenheter i trapphus. I anslutning till boendet finns en gemensam trädgård.
Lägenheterna är ljusa och har ett mindre köksutrymme och handikappanpassat badrum.
Du möblerar själv din lägenhet med egna möbler och personliga ägodelar. Höj och sänkbar säng och madrass finns att hyra.
Bollnäs bostäder äger och ansvarar för underhåll och skötsel av fastigheten.

 
Kvalitetsarbete

Vi som arbetar på särskilt boende på Hamrelund, arbetar för att du som brukare skall känna trygghet och delaktighet.
För oss är det viktigt att arbeta med utgångspunkt från den värdegrund som regleras i Socialtjänstlagen och som säger att "Socialtjänstens verksamhet, som rör omsorg om äldre, ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande".
Inom Hamrelunds äldreomsorg arbetar vi med att utveckla denna värdegrund. Under 2012-2013 gick samtlig personal inom äldreomsorgen studiecirklar för att arbeta fram en gemensam värdegrund.
Vi vill erbjuda våra brukare och deras anhöriga ett gott bemötande. Vi vill erbjuda dig som brukare insatser av god kvalité och som är individanpassade. Vi vill att du ska uppleva trygghet och en innehållsrik vardag med social samvaro. Om du vill läsa mer om värdegrunden inom äldreomsorgen i Bollnäs , klicka här: mer om värdegrund

 
Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Socialstyrelsen har gjort en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvalitén i äldreboenden 2018. För att läsa resultatet för Hamrelund kan du klicka här:pdfHamrelund 2018

 
Vårt arbete för att nå Socialnämndens mål

Våra insatser utformas efter brukarens behov och kartläggs i samband med att en genomförandeplan upprättas. En utsedd kontaktman tillsammans med brukare skriver genomförandeplanen där brukaren har möjlighet att påverka hur vardagen formas utifrån egna önskemål. Uppföljning av dessa planer görs sedan kontinuerligt.

 

Synpunkter

Vårt mål är att du skall känna dig nöjd med den omvårdnad och service vi tillhandahåller.
Vi uppskattar att du hör av dig med synpunkter kring vår verksamhet. Du kan prata direkt med omvårdnadspersonalen eller enhetschefen. Du kan också lämna synpunkt direkt här på hemsidan, klicka på Synpunkten (uppe till höger på denna sida)

 

Samverkan med anhöriga

Vi anser att samarbetet med anhöriga är viktigt och uppskattar därför att du kommer på besök. Du som anhörig är välkommen att besöka oss när du vill och du får gärna vara med på våra aktiviteter som anordnas i boendet.

 

Hälso och sjukvård

På varje enhet finns dagtid sjuksköterskor som ansvarar för hälso och sjukvård. Alla brukare som bor i särskilt boende har en omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Under kväll, natt och helg finns sjuksköterska tillgänglig i kommunen. Det finns även tillgång till arbetsterapeut och sjukgymnast på varje enhet.
Läkare kommer på planerad tid varje vecka.

Sjuksköterskor Hamrelund
Petra Kaltenbrunner telefon 0278-250 28
Malin Arnells telefon 0278-256 16

 

Aktiviteter och underhållning på Hamrelund

Vi arbetar med att utveckla utbudet av sociala gruppaktiviteter och erbjuder
olika aktiviteter som till exempel gymnastik, högläsning, filmvisning och dans. 

 

Rehabenheten : öppet måndag-fredag 07.30-16.00


Telefon till receptionen, vardagar 0278-250 26

Besöks- och postadress:
Hamrelund
Hedhamregatan 1A
821 32 Bollnäs

Enhetschef
Åsa Dahlöf
Telefon: 0278 – 256 50


Telefon till:

Gruppboende 1: 0278-256 17
Gruppboende 2: 0278-256 32
Gruppboende 3: 0278-256 31
Gruppboende 4: 0278-250 30
Grupp 5:  0278-250 97
Natten: 0278-250 31 

 

panorama-aldre

Hamrelund
Postadress:
Hedhamregatan 1 A
821 80 Bollnäs

Besöks- och godsadress:
Hedhamregatan 1 A
821 32 Bollnäs

Enhetschef
Åsa Dahlöf

Skicka e-post
0278-256 50