Brotorget invigdes i  september 2016, och det blev en trevlig dag med soligt och varmt väder, och mycket människor.

Invigning Brotorget

Se fler bilder från invigningen här.

 

torg

Kommunfullmäktige i Bollnäs beslutade, 2011-05-30, att utlysa en arkitekttävling för att utforma framtidens Brotorg. Detta resulterar sedan i att det vinnande laget blev KARAVAN Landskapsarkitekter AB med förslaget ”Hjärta Bollnäs”.

Juryns utlåtande var:

"Ett förslag med stort grepp avsett för den lilla staden. En tydlig grund att utveckla vidare där den arkitektoniska tanken kan spåras till en idé om helhet i stadskärnan. Kommunens invånare får ett centralt stadsrum med en stark koppling till bygdens identitet och särart. Förslaget präglas av såväl nutid, närtid och dåtid som hållbarhet, tillgänglighet och trygghet. Förslaget gör Brotorget till den attraktiva mötesplats ett offentligt torg ska vara.”

Samhällsbyggnadskontoret har upprättat en detaljplan för Brotorget.  Syftet med detaljplanen är att återskapa torget i centrala Bollnäs för att skapa ett stadsmässigt torg i enlighet med tävlingsbidraget från KARAVAN. 

Till detaljplanen

 

Senaste nytt från Brotorget 2016-04-08

Scenen börjar byggas.

Brotorget 160408

Brotorget 160408

 

Samhällsbyggnads-kontoret
Stadshustorget
821 80 BOLLNÄS
Skicka e-post

Bashir Hajo, stadsarkitekt
0278-251 18 
Skicka e-post