Bro 4:4 eller SJ-området som det kallas i dagligt tal ska bli mer tillgängligt för allmänheten. 
  
Glasverkstaden Återbrukshyttan och fotogalleriet Lokomotiv fanns under en tid på området, och en grovstädning har skett. Vissa byggnader som inte anses kulturhistoriskt värdefulla kommer att rivas. Där väntar tekniska förvaltningen på klartecken från kommunledningen. En ny mer tillgänglig infart planeras också så att området kan öppnas upp mot Järnvägsgatan. Där är också gång- och cykelbana prioriterad. 
 
Ytterligare mer permanenta verksamheter är inte planerade och det hänger samman med miljöaspekten. Kunskapen om vad som finns i marken efter flera års annan verksamhet som Trafikverket ansvarat för måste först utrönas. Det man vet idag är att området inte är lämpat för bostäder. Bollnäs kommun vill inte börja gräva i marken innan man fått klarhet i hur och med vilka pengar saneringsarbetet ska utföras. 

Samhällsbyggnads-kontoret
Stadshustorget
821 80 BOLLNÄS
Skicka e-post

Tony Stark, samhällsplanerare
0278-252 19 
Skicka e-post