Skärpta allmänna råd i Gävleborg för att minska smittspridningen av covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Här kan du se tider och platser för nämndernas planerade möte 2020.

Kommunfullmäktige
sammanträder normalt måndagar 17.00
27 januari, 24 februari, 30 mars, 27 april, 25 maj, 22 juni, Tisdag 29 september, 26 oktober, 30 november, 21 december

Kommunstyrelsen
sammanträder torsdagar 08.30
16 januari, 6 februari, 12 mars, 2 april, 7 maj, 11 juni, 10 september, 8 oktober, 5 november, 3 december

Kommunstyrelsens AU
sammanträder torsdagar 08.30
23 januari, 20 februari, 19 mars, 23 april, 28 maj, 27 augusti, 24 september, 22 oktober, 19 november, 17 december

Kulturnämnden
sammanträder tisdagar 13.00
28 januari, 17 mars, 12 maj, 22 september, 20 oktober, 15 december

Barn- och utbildningsnämnden
sammanträder tisdagar 08.30
14 januari, 4 februari, 10 mars, 7 april, 5 maj, 9 juni, 8 september, 6 oktober, 3 november, 1 december

Barn- och utbildningsnämndens AU
sammanträder tisdagar 08.30
22 januari (onsdag), 18 februari, 17 mars, 21 april, 19 maj, 25 augusti, 22 september, 20 oktober, 17 november, 15 december

Miljö- och byggnämnden
sammanträder onsdagar 09.00
29 januari, 9 mars (måndag), 22 april, 27 maj, 24 juni, 16 september, 28 oktober, 9 december

Socialnämnden
sammanträder onsdagar 08.30
15 januari, 5 februari, 11 mars, 8 april, 6 maj, 10 juni, 9 september, 7 oktober, 4 november, 2 december

Socialnämndens AU
sammanträder onsdagar 08.30
22 januari, 19 februari, 18 mars, 22 april, 27 maj, 24 juni, 8 juli, 26 augusti, 23 september, 21 oktober, 18 november, 16 december

Teknik- och fritidsnämnden
sammanträder tisdagar 13.00
11 februari, 24 mars, 26 maj, 15 september, 13 oktober, 8 december

Överförmyndarnämnden
sammanträder onsdagar 08.45
13 februari, 7 april, 3 juni, 2 september, 27 oktober, 10 december

Dela på Facebook