Sandupptagning

Varje år när snön smält bort så startar Gatuenheten sitt arbete med sandupptagning. All sand som använts för halkbekämpning under vintern ska bort och Gatuenheten ansvarar för sopningen på kommunens gator och vägar.

Sanden som blir upptagen återanvänds till nästa säsong. Detta är både bra för miljön och kommunens ekonomi.

När kommer vi och tar bort sand och grus hos dig?

Vi prioriterar gång- och cykelvägar främst samt de centrala delarna där det rör sig mycket människor. Vi kommer dock till din gata så fort vi kan.

Vi kommer igen

När sandupptagningsbilen varit på din gata så kan det ligga lite sand kvar. Vi kommer tillbaka och gör en finputsning och vårt mål är att alla gator, vägar och torg ska vara rena från sand så tidigt på året som möjligt.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar? Eller kanske en idé om hur vi kan bli bättre? Du är välkommen att kontakta Gatuenheten via https://minasidor.bollnas.se/