sjolyftet

Sjölyftet är ett samarbete mellan Arbetsmarknadsenheten, Samhällsbyggnadskontoret, Bollnäs kommun, samt Arbetsförmedlingen.  

• Huvudsyftet är att stödja enskilda individer att öka möjligheten till inträde på arbetsmarknaden.
• Genom de arbeten som sker inom höjer Bollnäs kommunen statusen sjöar och vattendrag.  
• Diagnostisera sjöar och vattendrag i syfte att se vilka insatser som kan gå i linje med EU:s vattendirektiv, Art-och habitatdirektivet samt landets miljömål om levande vattendrag.

 

 Exempel på arbetsuppgifter som utförs i Sjölyftet:

  • Inventering av vatten
  • Provfiske av sjöar och i rinnande vatten
  • Att göra risvasar
  • Återställa förstörda vatten
  • Ta vattenprov
  • Ta kvicksilverprov på fisk
  • Göra och underhålla fiskeplatser kring våra vatten
  • Röjning och underhåll av leder

 

Projektledare
Tommy Vestersund, kommunlimnolog, Samhällsbyggnadskontoret
e-post: tommy.vestersund@bollnas.se
tfn: 0278-255 59

Arbetsledare
Mathias Ahlström, Arbetsmarknadsenheten
e-post: mathias.ahlstrom@bollnas.se
tfn: 070-382 25 01
 

Externa länkar
Arbetsförmedlingen

 

Projektledare
Tommy Vestersund


Skicka e-post
0278-255 59