sjolyftet

Sjölyftet är ett samarbete mellan Arbetsmarknadsenheten, Samhällsbyggnadskontoret, Bollnäs kommun, samt Arbetsförmedlingen.  

• Huvudsyftet är att stödja enskilda individer att öka möjligheten till inträde på arbetsmarknaden.
• Genom de arbeten som sker inom höjer Bollnäs kommunen statusen sjöar och vattendrag.  
• Diagnostisera sjöar och vattendrag i syfte att se vilka insatser som kan gå i linje med EU:s vattendirektiv, Art-och habitatdirektivet samt landets miljömål om levande vattendrag.

 

 Exempel på arbetsuppgifter som utförs i Sjölyftet:

  • Uppdateringar av fiskeplan
  • Uppdatering av material till Vattenmyndighetens vatteninformation på nätet, VISS.
  • Vattenhinderinventeringar
  • Identifiering och planering av insatser
  • Placera ut "syren" till förmån för vattenfaunan
  • Ta fram vattenkemiprofiler
  • Provfiske

Informationsmaterial

Projektledare
Tommy Vestersund, kommunlimnolog, Samhällsbyggnadskontoret
e-post: tommy.vestersund@bollas.se
tfn: 0278-255 59

Arbetsledare
Mathias Ahlström, Arbetsmarknadsenheten
e-post: mathias.ahlstrom@bollnas.se
tfn: 070-382 25 01
 

Externa länkar
Arbetsförmedlingen
Länsstyrelsen Gävleborg

 

Projektledare
Tommy Vestersund


Skicka e-post
0278-255 59