Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Från och med 14 december 2020 gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. De innebär att alla i samhället har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.Samtidigt upphävs de lokala allmänna råd som gällt i regionerna.

Begränsa ditt umgänge till en mindre krets!

Risken för att få, och sprida covid-19 vidare, ökar ju fler man träffar. Att hålla avstånd, träffas utomhus eller digitalt minskar risken för smittspridning. Nya nära kontakter bör begränsas. Umgänge bör bara ske i en mindre krets. Du bör också undvika att ingå i flera olika kretsar. Ju färre som samlas desto bättre. Det är också viktigt att undvika aktiviteter och miljöer som innebär ökad risk för smitta, till exempel alla situationer där trängsel kan uppstå.

Res säkert!

Eventuella resor bör ske på ett sätt som minimerar risken för smittspridning. Tänk på att begränsa det kollektiva resandet så mycket som möjligt. Undvik att träffa nya kontakter under resan och på resmålet, utöver den mindre krets som du umgås nära med. Du bör också säkerställa att du kan isolera dig eller ta dig hem på ett smittsäkert sätt om du utvecklar symtom på covid-19. Planera din resa så att du kan välja platsbokning, välj andra sätt att färdas än kollektivtrafik och allmänna färdmedel där platsbiljett inte erbjuds. I första hand bör du välja andra sätt att transportera dig, som att gå, cykla eller ta egen bil. Undvik avgångar med trängsel.  Om du reser med kollektivtrafiken på vardagar klockan 7–9 eller 16–18, rekommenderar Folkhälsomyndigheten att du använder munskydd.

Alla bär ett ansvar för att skydda personer i riskgrupper från smitta!

Äldre och personer som tillhör andra riskgrupper löper högre risk för allvarlig sjukdom. Det är därför viktigt att såväl personer i riskgrupp som personer i deras omgivning säkerställer att möten kan ske på ett säkert sätt. Även här gäller det att begränsa antalet kontakter, att hålla avstånd, att följa riktlinjerna för hygien och att säkerställa att den som uppvisar minsta symtom på covid-19 avstår från att träffas. Så länge inget förbud införts får besök på särskilda boenden för äldre göras. Det ska ske under säkra former och i enlighet med boendets besöksrutiner. Kontrollera med verksamheten eller din kommun vilka riktlinjer som gäller.

Lokala covidanpassningar för kommunens verksamheter

Bollnäs kommun följer utvecklingen av coronaviruset, samverkar med berörda myndigheter och följer myndigheternas råd och rekommendationer. För att begränsa smittspridningen av covid-19 kommer en rad åtgärder att genomföras i våra kommunala verksamheter under den tid som de skärpta nationella råden gäller.

Informationssida om konsekvenser för kommunens verksamheter.

Mer information

Begränsa ditt umgänge till en mindre krets under storhelgern - Folkhälsomyndighetens webbplats

Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19 - Folkhälsomyndigheterns webbplats

Dela på Facebook