Kultur för skola och förskola
Det är Bollnäs Kulturskola som ansvarar för skolkulturutbudet för förskola och skola. Alla skolor och rektorsområden har en representant med i skolkulturgruppen, som är den grupp som beslutar vad som ska beställas till kommunens barn/elever. Gruppen har som uppgift att förse Bollnäs elever med ett högkvalitativt kulturutbud där så många kulturformer som möjligt ska få framträda.

Alla barn och ungdomar i grundskolan är garanterade minst en föreställning/konsert per år, men ofta kan det bli både två och tre också.

Kontakt
Katharina Håkanson, tfn 073-2706692