Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Driften sköts av företaget Bollnäs Lastbilscentral (LBC) som är upphandlad entreprenör.

Telefon till Bollnäs LBC: 0278-62 21 64.

Länk till Bollnäs LBC: www.blbc.se

Taxa för slamtömning av enskilda brunnar år 2020.
Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-18 § 251. Indexreglerad per 2019-01-01

 Totalt kr/tömning
exklusive moms
Totalt kr/tömning
inklusive moms
Tank = 3 m3 1 029,00 1 286,25
Tank 3,1 – 6 m3 1 613,00 2 016,25
Tank 6,1 – 9 m3 2 259,00 2 823,75
**Tank>9 m(pris per extra m3tillkommer) 2 743,00 3 428,75
Slamavskiljare < 1 m3 674,00 842,50
Slamavskiljare 1,1 - 2 m3 777,00 971,25
Slamavskiljare 2,1 - 4 m3 1 037,00 1 296,25
Slamavskiljare 4,1 - 6 m3 1 416,00 1 770,00
Slamavskiljare 6,1 - 9 m3 1 984,00 2 480,00
Slamavskiljare > 9 m(pris per extra m3 tillkommer) 2 468,00 3 085,00
Tilläggspris över 9 m3 272,00 340,00
Tillägg för akuttömning inom 24 timmar *) 1 631,00 2 038,75
Tillägg för varje 10 meter slang över 20 meter 98,00 122,50


*) Bollnäs LBC har enligt avtal 14 dagar på sig att utföra en beställd extratömning. Om tömning önskas och begärs en specifik dag inom 14 dagar, har Bollnäs LBC rätt att ta ut akuttaxa även om det inte sker inom 24 timmar.

Dela på Facebook