Stadshus Cafeterian drivs av Arbetsmarknadsenheten i samarbete med Arbetsförmedlingen.

Syftet är att arbetssökande ges möjlighet att under handledning praktiskt få träna på arbetsuppgifter som förekommer i en caféverksamhet. Detta omfattar moment såsom exempelvis kassa- och kontanthantering, tillverkning och försäljning av caféprodukter, varuinköp, disk, städning, hygienarbete och livsmedelshantering. Vikten av att ge god service kopplat till kundrelationer ges i reell miljö.

Utöver de praktiska momenten ges även information om livsmedels-och restaurangbranschen.

För de personer som är i behov av språkpraktik blir den påtaglig genom kundkontakt och genom att möjligheten att lära sig att lägga beställningar hos företag.

Länkar:
Arbetsförmedlingen

Arbetsledare 
Caroline Engman 
Tfn: 072-529 75 20
E-post: caroline.engman@bollnas.se

Tf arbetsledare (t.o.m. 2021-12-31)
Monica Olsson
Tfn: 070–207 55 02
E-post: monica.olsson@bollnas.se

 

 


 

Monica Olsson
TF arbetsledare

Långgatan 26
821 43 Bollnäs

Skicka e-post
070-207 55 02