skräpplockning Magnus

Gatuenheten ansvarar för renhållningen av våra gator, parker och torg. Vi lägger stor vikt på att det ska vara rent och snyggt och fritt från skräp - särskilt i de centrala delarna där många människor rör sig.

Gatuenhetens personal arbetar dagligen med att städa bort skräp, tömma papperskorgar och bekämpa ogräs. Allt för att skapa en så trevlig miljö för dig som möjligt.

Tänk på miljön

I Bollnäs kommun finns det över 300 sopkorgar som är placerade på olika platser efter våra gator och torg. Om vi alla hjälps åt att slänga vårt skräp i någon av dessa sopkorgar, så bidrar vi alla till en renare och bättre miljö och vi skapar på så sätt även trevliga mötesplatser i vår stad.

Nedtagning av träd

Gatuenheten kan vara behjälpliga att ta ned träd om:

- Trädet inkräktar med grenar eller rötter på din tomt

- Om trädet är i dåligt skick och ses som en säkerhetsrisk

Kontakt

Har du frågor eller funderingar angående städning och skräpupptagning? Då är du välkommen att kontakta Gatuenheten via https://minasidor.bollnas.se/