Här kan du som medborgare, företagare eller förening hämta hem ett urval av Bollnäs kommuns blanketter. De är i pdf-format och läses bäst med Acrobat Reader, om du inte har den så hämta den gratis här. OBS! Du måste skriva under blanketten för hand innan du postar den till kommunen. Du kan alltså inte skicka in blanketten som e-post.

För att kunna använda våra e-tjänster krävs det i en del fall att du har e-legitimation. För mer information kring e-legitimation och för hur du skaffar e-legitimation besök http://www.e-legitimation.se

Du hittar våra blanketter i e-tjänsteportalen, mina sidor

De personuppgifter du lämnar när du skickar in en ansökan, synpunkt eller annat registreras och behandlas enligt reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR). Det görs eftersom uppgifterna behövs för vår myndighetsutövning.
Läs mer här