Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Vilka verksamheter räknas som livsmedelsföretag
Om du är företagare, pri­vatperson eller före­ning och hanterar livsmedel regelbundet ska verksamheten registreras. Med regelbunden verksamhet menas att den bedrivs minst fyra dagar sammanhängande eller återkommande en till två dagar i månaden.
 
Vissa livsmedelsanläggningar ska registreras eller godkännas av Livsmedelsverket. Primärproduktion ska registreras hos Länsstyrelsen.
  
Så här gör du en anmälan om registrering av livsmedelsanläggning
För att anmäla din livsmedelsanläggning går du till Mina sidor. Du hittar länk till Mina sidor längst upp på Bollnäs kommuns hemsida. Du har möjlighet att anmäla din livsmedelsanläggning direkt via vår e-tjänst eller via en blankett som du kan ladda ner.
 
Om du anmäler via blankett så ska den fyllas i och lämnas in till samhällsbyggnadskontoret.
 
Du kan lämna in blanketten på följande sätt:
 
  • Skicka den med brev till: Samhällsbyggnadskontoret, 821 80 Bollnäs
  • Lägga den i brevlådan vid entrén till Bollnäs stadshus
  • Scanna in den som pdf-fil och skicka den till e-postadressen miljo@bollnas.se
  • Lämna blanketten till personal i kundcenter på Bollnäs stadshus
Verksamheten får starta direkt när du fått beslut om registrering alternativt tidigast två veckor efter att anmälan kommit in till kontrollmyndigheten. 
 
När verksamheten kommit igång gör inspektörer från samhällsbyggnadskontoret en första livsmedelskontroll. 
 
Avgifter
Information om avgifer hittar du på Taxor och avgifter. Utöver registreringsavgiften tillkommer en årlig kontrollavgift. Kontrollavgiftens storlek beror på verksamhetens art och storlek. 
 
Kom ihåg att du kan behöva söka bygglov eller andra typer av tillstånd beroende på vilken typ av verksamhet du tänker bedriva. Samhällsbyggnadskontoret har sammanställt en lista på vilka myndigheter du kan behöva kontakta. Observera att listan kanske inte är fullständig för din verksamhet.
 
Mer information
 
Kontakt:
Fredrik Andersson (telefontid 8.00-9.30)
Ulrica Brorén (telefontid 8.00-9.30)

Handläggare kontaktas via telefonväxel 0278-250 00 alternativt via e-post: miljo@bollnas.se

Här hittar du blanketter och e-tjänster