gullvivan

Bollnäs kommun kan bland annat erbjuda hemtjänst, särskilt boende, korttidsvistelse och trygghetstelefon för dig som är äldre och i behov av stöd och hjälp. För ansökan tar du kontakt med en biståndshandläggare 

  

Närståendetjänst
Närståendetjänsten är till för att du som anhörig ska kunna vara delaktig i din närståendes besök och insatser från hemtjänsten. Med ditt BankID kan du via din dator, mobiltelefon eller surfplatta få information om när hemtjänsten varit hos din närstående, vilka insatser som utförts och om en insats har avböjts samt vem som är din närståendes kontaktman.
För att ansluta sig till närståendetjänsten krävs att din närstående ger sitt medgivande.

Det kostar inget att ansluta sig till tjänsten. För mer information och för att få tillgång till tjänsten, kontakta Ingela Hedblom på telefonnummer  0278- 269 81
eller mejla: ingela.hedblom@bollnas.se

 

Äldreomsorgsplan
Äldreomsorgen i Bollnäs kommun har arbetat fram en omsorgsplan som beskriver de olika verksamheterna. Den beskriver också vilka utvecklingsområden som finns inom äldreomsorgen och hur man kommer att arbeta med dem: pdfÄldreomsorgsplan 2016-2025

 

Resultat från Socialstyrelsens undersökning 2018
Socialstyrelsen har gjort en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvalitén i hemtjänst och äldreboenden 2018. 

Om du vill veta mer om resultaten för de olika särskilda boendena eller hemtjänstområden -klicka på nedanstående länkar för att se en sammanställning:

pdfHemtjänsten i Bollnäs kommun

pdfSärskilda boenden i Bollnäs kommun

För att se resultatet för de olika enheterna inom de särskilda boendena och de olika hemtjänstområdena, läs mer på olika enheternas egna sidor.

Hemtjänst
Bollnäs hemtjänstArbrå hemtjänstKilafors hemtjänst och Rengsjö hemtjänst

Särskilda boendena:
Hamrelund , KarlslundGutenbergHällagården och Ängslunda 

          

Ansvarig verksamhetschef för socialförvaltningens verksamheter för äldre är Eva Lahenkorva. Telefonnummer 0278-252 75

Har du en synpunkt, tyck till här!