Funktionsnedsättning

Personer med funktionsnedsättning ska kunna delta aktivt i samhällslivet, vilket kan ge en hög självständighet och god livskvalité. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra , i gemenskap med andra. Vår ambition är att ge ett personligt, anpassat och välfungerande stöd utifrån var och ens behov och önskemål.

Ansvarig verksamhetschef för socialförvaltningens verksamheter för personer med funktionsnedsättning är Kicki Bro

Telefonnummer: 0278-251 67  

 

Plan för framtidens omsorg om personer med funktionsnedsättning 2016 – 2025
Omsorgen om personer med funktionsnedsättning i Bollnäs kommun har arbetat fram en omsorgsplan som beskriver de olika verksamheterna. Den beskriver också vilka utvecklingsområden som finns och hur man kommer att arbeta med dem: pdfPlan för framtidens omsorg om personer med funktionsnedsättning 2016 – 2025