Trafikinformation

 14/4-2020

På grund av vägarbetet på Trädgårdsgatan kommer Gatuenheten stänga av korsningen Nygatan/Trädgårdsgatan mellan 14/4-30/4.

Trafiken kommer ledas om via Långnäsvägen-Östergatan.

 

 

 

Datumparkering 

Bildresultat för datumparkering skylt

1 november börjar datumparkeringen i Bollnäs, Arbrå och Kilafors tätorter.

Detta innebär att du under tiden 24:00 - 08:00 inte får parkera ditt fordon på sidan av vägen med jämna gatunummer på jämna datum och inte parkera ditt fordon på sidan av vägen med ojämna gatunummmer på ojämna datum.

Datumparkeringen pågår till 15 maj.