Startsida

Aktuellt

  • Viltvårdsprogram - för bättre viltvård på vår mark Vi vill arbeta aktivt med åtgärder som minskar besvär och olägenheter av vilt på kommunal mark. Därför har vi antagit ett viltvårdsprogram för vårt markinnehav på 2 806 hektar. Viltvårdsprogram - för bättre viltvård på vår mark
  • Bruk av lustgas i berusningssyfte förbjuds på allmän plats I våras tog kommunfullmäktige beslut att ändra i de lokala ordningsföreskrifterna för att begränsa innehav av lustgas på allmän plats. Beslutet stoppades och upphävdes senare av länsstyrelsen med motiveringen att det är oklart hur innehav av lustgas kan komma störa den allmänna ordningen. Nu har ett nytt beslut om lustgas godkänts. Bruk av lustgas i berusningssyfte förbjuds på allmän plats
  • Inomhusmiljöproblem på Rengsjö skola Efter att Anticimex gjort en omfattande besiktning av lokalerna på Rengsjö skola har det framkommit att det finns inomhusmiljöproblem där. Inomhusmiljöproblem på Rengsjö skola

Självservice

Evenemang