Trafikinformation

 31/3-2020

Den 31/3 kommer det att tas ned några träd på Nygatan utanför Scandic hotell. Gång- och cykeltrafikanter kommer ledas om via Villagatan.

Fordonstrafik kommer inte att ledas om men vi vill att stor försiktighet tas förbi arbetsplatsen.

 

 

Datumparkering 

Bildresultat för datumparkering skylt

1 november börjar datumparkeringen i Bollnäs, Arbrå och Kilafors tätorter.

Detta innebär att du under tiden 24:00 - 08:00 inte får parkera ditt fordon på sidan av vägen med jämna gatunummer på jämna datum och inte parkera ditt fordon på sidan av vägen med ojämna gatunummmer på ojämna datum.

Datumparkeringen pågår till 15 maj.