Ansvarig för statistik hos Bollnäs kommun är Clas Olsson. Kontaktuppgifter finns under rubriken kontakt

Clas Olsson
ekonom

Stadshustorget 2
821 80 Bollnäs

Skicka e-post
0278-251 43