Om man har bra idéer som bidrar till att utveckla vår kommun och region genom att skapa lokalt engagemang och tillväxt kan det finnas möjligheter till ekonomiskt stöd för att förverkliga dessa.

I första hand kommer bidragen från EU, Svenska staten, Region Gävleborg och Kommunen. Pengarna förmedlas oftast via olika program som alla har sina speciella möjligheter men också regler och begränsningar.

Tag på ett tidigt stadium kontakt med oss på Näringsliv och Utveckling så hjälper vi dig i att undersöka om det finns ett program som passar din idé.