Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Storgatan i Arbrå behöver genomgå en omfattande renovering. Vi kommer att byta ut bärlagret och beläggningen samt bygga en gång- och cykelväg längsmed hela Storgatan. Vi kommer även att byta ut belysningen. Samtidigt som vi arbetar med renoveringen kommer Helsinge Vatten passa på att byta ut alla stammar för vatten och avlopp. Det tillsammans gör att arbetet är rätt omfattande och därför har vi delat upp arbetet i tre etapper:

Etapp 1: Norra delen av Storgatan, från Ängslundavägen upp till Västergatan. Byggstart sommaren 2019.
Etapp 2: Södra delen av Storgatan, från Bondegatan upp till Forum. Byggstart sommaren 2020.
Etapp 3: Mellersta delen av Storgatan, från Forum till Ängslundavägen. Byggstart sommaren 2021.

Samlad information om projektet:
Omfattande renovering av Storgatan i Arbrå 190618

Kartbild över Arbrå