Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Som företagare finns flera olika möjligheter att ansöka om finansiering, dels stöd för att utveckla det egna företaget och dels bidrag för satsningar som gynnar den regionala tillväxten.

Vi på näringslivs- och utvecklingskontoret hjälper dig att reda ut begreppen. Vi ser till att du får information om de möjligheter och begränsningar som finns inom de olika finansieringsmöjligheterna. Därefter går vi igenom just din verksamhets situation och behov och ser över vilka stöd som skulle vara möjliga att söka. Ta på ett tidigt stadie kontakt med oss så hjälper vi dig.

Förening

Är ni en förening som har projektidéer finns även finansieringsmöjligheter för er. Främst kring lokal eller regional utveckling. Ta på ett tidig stadie kontakt med oss så hjälper vi er att reda ut begreppen och se över olika möjligheter.

Offentliga organisationer

Vi hjälper även offentliga organisationer med finansieringsmöjligheter. Ta kontakt med oss så berättar vi mer.