Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Tandvård för äldre och funktionshindrade
Du ha rätt till kostnadsfri bedömning av munhälsan om:

  • du har ett stort behov av personlig omvårdnad större delen av dygnet
  • du får hjälp enligt lagen om stöd och service (LSS)
  • du har ett allvarligt psykiskt funktionshinder

Du kan också få nödvändig tandvård till samma kostnad som sjukvård och ingår i högkostnadskortet.


Bedömning av munhälsan
En bedömning av munhälsan görs av tandvårdspersonal  hemma hos dig. Det kostar ingenting. Bedömningen är frivillig och är en enklare undersökning av munhålan och tänderna. Du får råd och anvisningar om den dagliga munvården. Tandvårdspersonalen utbildar också vårdpersonalen för att du ska kunna få hjälp med munhygienen.
Om munhälsobedömningen visar att du behöver nödvändig tandvård får du möjlighet till behandling. Du väljer själv tandläkare. Nödvändig tandvård omfattar behandlingar som gör det lättare för dig att äta. Att själv kunna tugga och äta mat har stor betydelse för den fysiska och psykiska livskvaliteten.


Intyg krävs
För att få en bedömning av munhälsan och nödvändig tandvård behöver du ett intyg. På äldreboenden och i gruppbostäder utfärdas det av ansvarig sjuksköterska. För övriga utfärdas det av Bollnäs kommuns LSS-handläggare