Bollnäs kommun tar ut avgifter för kontroll och tillsyn inom miljö- och livsmedelsområdet. Avgifterna som tas ut är antagna av kommunfullmäktige.

Livsmedelsverket har information om avgifter för livsmedelskontroll på sin hemsida www.livsmedelsverket.se

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram en informationsbroschyr om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn.

Sveriges kommuner och landstings information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn. 

Från och med 1 april 2019 gäller följande timavgifter

Timavgift för årlig avgift för livsmedelskontroll: 1208 kr

Timavgift vid extra offentlig livsmedelskontroll: 1147 kr

Timavgift inom miljöbalkens område: 993 kr

Taxa för Bollnäs kommuns offentliga kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen.

Taxa för prövning, tillsyn och uppdragsverksamhet inom miljöbalkens område i Bollnäs kommun.